Amplicon SE Digital Oscilloscopes, Signal generators, Digital Multimeters / DMMs, Benchtop Power supplies, GPIB interfaces, Power quality tools
Om oss

Amplicon Liveline Ltd.

Amplicon har, med mer är 40 år i branschen, egen utveckling och produktion av produkter och system för industriella tillämpningar, samlat på sig en erfarenhet som få kan matcha.

Amplicon förser marknaden med ett brett sortiment av avancerade datorbaserade mät- och automationssystem, som kan anpassas, nätverksanslutas och kombineras för smidig integration, uppbackat av en tekniskt kompetent personal med lång konstruktionserfarenhet och med tillgång till ett avancerat EMC-laboratorium för testning.

Amplicon eftersträvar nära relationer med sina kunder som ofta är integratörer, tillverkare eller testhus som arbetar inom områden som flygindustri, militär, transport, säkerhet och byggnads¬automation. Alla som behöver en kundanpassad lösning med hög kvalitet, uppbackad med teknisk kompetens och långtidssupport och en leverantör som kan axla manteln när kvalitet, uppfyllande av standarder och långtidssupport är kritiskt, kan vända sig till oss.

Amplicon är en internationell leverantör och representeras av ett globalt nätverk av distributörer. I globaliseringens tidevarv är vi stolta över att ha en lång historik av tillverkning i England och vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Vi erbjuder endast CE märkta produkter. Vi är dessutom certifierade enligt ISO9001:2008 och har en QEC ackreditering. Vår produktion är självfallet helt anpassad till WEEE och RoHS lagstiftningen.

 
Advert
Advert
Advert