Amplicon SE Digital Oscilloscopes, Signal generators, Digital Multimeters / DMMs, Benchtop Power supplies, GPIB interfaces, Power quality tools

3U datorer


Vårt sortiment av 3U rackmonterade datorer består av Impact-R 3010 och Impact 3010 serierna. Dessa har en 25% lägre höjd än standard 4U-system men tillåter ändå installation av  mycket expansionskort.


open openVisa hela texten |Gömclose

1Impact-R 3000
3U 19" industri-moderkortbaserad dator
1Impact 3000
3U 19" industri-moderkortbaserad dator
divider